, 2021/7/6

A családi kedvezményt igénybe vevő magánszemélynek kevesebb személyi jövedelemadót kell fizetnie. Az összevont adóalapot csökkenti.

Családi kedvezmény

A kedvezmény mértéke attól függ, hogy a magánszemély hány gyermek után jogosult családi pótlékra és hány olyan személy él  a családban, akit a családi pótlék összegének meghatározása során figyelembe lehet venni.A kedvezményezett eltartottak után havonta igénybe vehető kedvezmény mértékét -a családi kedvezmény igényelhető keret összegét.

Alapvető tudnivalók a családi kedvezmény érvényesítéséhez

Egy eltartott esetén 66 670 forint;-két eltartott esetén 133 330 forint,-három eltartott esetén 220 000 forint.Ha  a  jogosult  a  családi  kedvezmény  keretösszegét  az  összevont  adóalapból nem tudja érvényesíteni–mert a kedvezménykerete több mint az összevont adóalapba tartozó jövedelme–akkor lehetősége van arra, hogy az adóalapot meghaladó rész 15  százalékát  családi  járulékkedvezményként  igénybe  vegye,  ha  a  magánszemély biztosítottnak minősül.

Ki érvényesíthet családi kedvezményt?

Az veheti igénybe, aki saját háztartásában nevelt gyermek után családi  pótlékra  jogosult. A  kedvezmény  igénybevétele  nem  attól  függ,  hogy  részére folyósítanak-e családi pótlékot.A kedvezményt az is kérheti, aki családi pótlékra saját jogán jogosult vagy rokkantsági járadékban részesül.

Az élettárs akkor jogosult az általa nevelt, nem saját gyermek után családi pótlékra és a családi kedvezményre, ha a gyermekkel együtt él, és az élettársi kapcsolat legalább egy éve szerepel a közjegyző által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában.

Jogosult a kedvezmény igénybevételére a várandós kismama és a vele együtt élő házastársa is, a várandósság 91. napjától.

A házastársak 

A gyermekek után közösen érvényesítik a kedvezményt, mivel mindkét szülő jogosult családi pótlékra a közösen nevelt gyermekek után. Ilyenkor  a  szülők  eldönthetik,   hogy milyen  arányban  érvényesíthetik  a  kedvezményt lehet, hogy egyikük veszi igénybe azt az egyik gyermek után, másikuk pedig a másik gyermek után.

Olyan  is előfordul, hogy csak az egyik szülő érvényesíti a kedvezményt, mert a másik szülőnek nincs az összevont adóalapba tartozó jövedelme. Ez viszont  közös érvényesítésnek minősül, mert mindkét szülő jogosult a gyermekek után családi pótlékra.

Ugyanez a helyzet akkor is, ha az anya háztartásbeli, az apa pedig munkaviszonyban dolgozik. A várandós nő a magzat utáni családi kedvezményt házastársával közösen érvényesíthető a fentieknek megfelelően, függetlenül attól, hogy a magzat után családi pótlék nem állapítható meg.

Élettársak

Ha az együtt élő élettársaknak közös gyermekük születik, szülőként mindketten jogosultak a  gyermek  után  családi  pótlékra  és  ezáltal  családi  kedvezményre  is.  Ebben  az  esetben a kedvezményt közösen érvényesíthetik mind év közben, adóelőleg-nyilatkozattal, mind  az szja-bevallásban.

Ha  az  élettársaknak  nincs  közös  gyermekük,  azonban valamelyiküknek előző kapcsolatából  gyermeke  született,  akit  közösen  nevelnek,  akkor  a  gyermek  családi pótlékra jogosult szülője egyedül veheti igénybe a családi kedvezményt az év közben adott adóelőleg-nyilatkozattal. Erre élettársa nem jogosult.

Ha az élettársi kapcsolatban a nő várandós lesz, a magzat utáni családi kedvezményt csak ő veheti igénybe, amit az szja-bevallásban oszthat meg párjával

Abban az esetben, ha az élettársak kapcsolatukat közjegyzői nyilvántartásba vetették  és az  egyéb  feltételek  is  fennállnak  a  kedvezményt közösen érvényesíthetik, mind adóelőleg-nyilatkozattal, mind az szja-bevallásban.

Egyedülállók

A kedvezményt egyedül veheti igénybe a magánszemély, ha a gyermek után családi pótlékra csak egyedül, önmaga jogosult, mert gyermekét egyedül neveli.

A kedvezmény érvényesítésének menete

A kedvezményt  az  arra  jogosultak  év  közben  adóelőleg-nyilatkozattal  tudják érvényesíteni. Ez azt jelenti, hogy az a kifizető, akitől rendszeres jövedelmet kapnak  levonja a  jövedelemből az  érvényesíthető  családi  kedvezmény, illetve  a családi járulékkedvezmény összegét, vagyis már a havi fizetésből kevesebb személyi jövedelem adót és járulékot kell fizetni a kedvezmény miatt.

Ha a kedvezményre mindkét szülő jogosult –akkor is fel kell tüntetni mindkét szülő adatait az adóelőleg-nyilatkozaton, ha a felek úgy döntenek, hogy csak  az  egyik  szülő  fogja a  családi  kedvezményt igénybe  venni

Év végén,az szja-bevallásban

Az a házaspár,amely év közben, adóelőleg-nyilatkozattal már érvényesítette a kedvezményt, a keretösszeget  az  adóévre  vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallásban  az  évközi igénybevételtől eltérően is érvényesítheti. Vagyis  a házastársak a bevallásban más összegben, más aránynak megfelelően vehetik igénybe a kedvezményt, mint ahogy azt az adóelőleg-nyilatkozat alapján év közben érvényesítették.

Az  a  magánszemély,  aki  év  közben  egyedül  érvényesítette  a  családi  kedvezményt,  mert gyermek után csak ő jogosult a családi pótlékra, az szja-bevallásban megoszthatja a családi kedvezményt  más,  a  kedvezmény  igénybevételére  nem jogosult személy pl. élettárssal.

Havi családikedvezmény-kalkulátor

A Havi családikedvezmény-kalkulátor segítségével kiszámolhatja, hogy a 2020. július 1-től hatályos szabályok alapján mennyi adóalap-kedvezményt vehet igénybe a havi béréből. A program azt is kiszámolja, hogy a kedvezmények révén mennyivel kevesebb adót, közterhet kell fizetnie, mennyivel lesz magasabb a nettó bére.

Ha nem veheti igénybe maradéktalanul a kedvezményt, a kalkulátor jelzi, mekkora összeget célszerű átadni más jogosultnak. A családi kedvezmény alatt a továbbiakban a családi kedvezményt és a családi. Ha jogosult vagy kedvezményre, akkor azt minden jogosultsági hónapban érvényesítheti.

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult:

az a magánszemély, aki a magyar szabályok szerint családi pótlékra jogosult, továbbá a vele közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa, például a nevelőszülő házastársa;

A családi pótlékra jogosult szülővel együtt élő élettárs, ha a gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy fennálló élettársi kapcsolatát – legalább egy éve kiállított – közokirattal igazolja.

a terhesség 91. napjától a kismama és a vele közös háztartásban élő házastársa,az élettárs nem.

a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek vagy – döntésük szerint – a vele közös háztartásban élő hozzátartozói  közül egy;

a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély, vagy – döntésük szerint – a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy

A választás a teljes adóévre szól, azaz nem változtatható meg év végén a bevallásban sem.